woensdag 12 maart 2008

Wat Is Hot??

Het schoolproject "Wat is Hot" is al weer een tijdtje ten einde,
Mooi reslultaat! al is de uitslag nog steets niet binnen

http://1mt1.1m.funpic.org/